Om snöret inte håller, utan går av, är det bara att försöka med ett annat snöre.
Nalle Puh
 
Hem arrow Hem arrow Referenser
Referenser PDF Utskrift E-post

 Kari har, genom sin positiva tro på människors förmåga, fått olika personer att kliva fram och våga tro på sig själv. Självkänslan och arbetstillfredsställelsen har ökat.

Socialtjänsten i Åtvidabergs kommun

Kari har en stark förmåga att i olika lägen se möjligheter i det han hör – genom att lyssna och vinkla gruppmedlemmarnas problemställning har vi också kunnat se en möjlighet i det vi tidigare trodde var omöjligt.

Socialtjänsten i Söderköpings kommun

När handledningen började var vi en helt ny grupp pga. omorganisation. Kari har genom handledningen bidragit till att vi nu är en väl fungerande arbetsgrupp.

Linköpings kommun, Omsorg - Råd och Stöd

Fokus har legat på begrepp som insikt, förståelse och personlig utveckling men även kortare inslag av undervisning har förekommit.

Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Under Karis erfarna handledning ges jag möjlighet att sätta mig in i den hjälpsökandes situation, bland annat genom att våga ta upp egna våndor och känslor inför patienterna. Slutresultatet blir en handlingsberedskap som känns integrerad med mina tidigare erfarenheter.

Kuratorsgrupp, Universitetssjukhuset i Linköping

 

kari.markkula.se
Kari Markkula