Poesi och visor är inte saker man hittar, utan det är saker som hittar en, och det enda man kan göra är att gå där de kan få tag på en.
Nalle Puh
 
Hem arrow Hem arrow Referenser
Referenser PDF Utskrift E-post

 Kari har, genom sin positiva tro på människors förmåga, fått olika personer att kliva fram och våga tro på sig själv. Självkänslan och arbetstillfredsställelsen har ökat.

Socialtjänsten i Åtvidabergs kommun

Kari har en stark förmåga att i olika lägen se möjligheter i det han hör – genom att lyssna och vinkla gruppmedlemmarnas problemställning har vi också kunnat se en möjlighet i det vi tidigare trodde var omöjligt.

Socialtjänsten i Söderköpings kommun

När handledningen började var vi en helt ny grupp pga. omorganisation. Kari har genom handledningen bidragit till att vi nu är en väl fungerande arbetsgrupp.

Linköpings kommun, Omsorg - Råd och Stöd

Fokus har legat på begrepp som insikt, förståelse och personlig utveckling men även kortare inslag av undervisning har förekommit.

Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Under Karis erfarna handledning ges jag möjlighet att sätta mig in i den hjälpsökandes situation, bland annat genom att våga ta upp egna våndor och känslor inför patienterna. Slutresultatet blir en handlingsberedskap som känns integrerad med mina tidigare erfarenheter.

Kuratorsgrupp, Universitetssjukhuset i Linköping

 

kari.markkula.se
Kari Markkula