För att visa, att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger liksom för att motionera sig.
Nalle Puh
 
Hem arrow Konsultation
Konsultation PDF Utskrift E-post

Genom åren har jag många gånger blivit ombedd att leda samtal, möten och processer av olika slag. Det gemensamma för dem som ber mig är att man vill ha hjälp att komma vidare i den utveckling man eftersträvar. Till skillnad från handledning, som har deltagarnas yrkesmässiga utveckling i fokus, är konsultationens främsta syfte att finna nya infallsvinklar och idéer som hjälper utvecklingsprocessen framåt. Ofta för att komma vidare i fastlåsta och omöjliga situationer, men likaväl för att ge skjuts åt en önskad utveckling.

Vanliga frågeställningar för konsultation är:

  • Enskilda yrkespersoner som önskar samtal, med eller utan den hjälpsökandes närvaro, kring någon problematisk situation i arbetet.
  • Konflikttyngda arbetsgrupper.
  • Utveckling av samverkan och samarbete i professionella nätverk. Inom och mellan verksamheter.
  • Möten med den hjälpsökandes nätverk.

Varje förfrågan kräver sin unika planering och insats som görs tillsammans med dig som önskar en konsultation.

 

kari.markkula.se
Kari Markkula